SONY DSC

พิเด้ ร้านนี้อร่อย และไม่เคยเห็นที่ไหนที่เขาทำแบบยาว ๆ อย่างนี้มาก่อน กรอบอร่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *