SONY DSC

กาน้ำชาอยู่ด้านบน ส่วนก๊อกข้างล่างเป็นน้ำเดือด เขาใส่น้ำชาครึ่งหนึ่งลงในแก้วแล้วผสมน้ำร้อนอีกครึ่งหนึ่ง

Leave a Reply