SONY DSC

คนทางซ้ายมือเป็นลูกของเจ้าของปั้ม (มารู้ทีหลัง) ส่วนคนตรงกลางเป็นคนไปนำอาหารมาให้พวกเรากินกันตอนค่ำ ส่วนคนทางขวา 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *