ปั่นเล่นและลองถ่ายวีดีโอ

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 13 มค. 2013 เราออกไปปั่นจากตัวเมืองไป Lerum – Angered – Hisingen และกลับเข้าเมืองอีกครั้ง ลองดูเล่น ๆ ค่ะ

1 thought on “ปั่นเล่นและลองถ่ายวีดีโอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *